en-BMI a proč ne vždycky funguje

22/03/2021

BMI (Body Mass Index = index tělesné hmoty) dává do poměru váhu člověka s jeho výškou, kdy váha se vydělí výškou uvedenou v metrech na druhou.

Příklad: BMI = 80kg / (1,70 x 1,70) = 

Určuje tak, zda-li je aktuální váha adekvátní naší výšce. Výsledek se pak odečítá z následující tabulky:

Méně než 18,5 = Podváha

Od 18,6 do 24,9 = Optimální váha

Od 25,0 do 29,9 = Nadváha

Více než 30 = Obezita

BMI takto vypadá jako ideální nástroj. Kdy ale nefunguje?

Jak bylo uvedeno BMI pracuje s váhou a výškou. Váha sama o sobě však neuvádí z čeho se skládá. A tak můžeme mít vedle sebe se stejným BMI kulturistu a tlouštíka. Rozdíl mezi nimi samozřejmě uvidíme na první pohled. 

Další index, který se hojně využívá a už více vypovídá o složení těla je WHR (Waist Hip Ratio = pas boky poměr). Jedná se o tento jednoduchý vzorec: WHR = obvod pasu / obvod boků

WHR se využívá mj. k indikaci zdravotního stavu. Obvod pasu se měří v nejužším místě, naopak boky se měří v nejširší oblasti. Občas je problém určit kde přesně je pas nejužší a zároveň si to přesně pamatovat pro další měření. Proto je dobré využít orientačních bodů, tím může být piha nebo pupík. 

Normální váha: ženy WHR < 0,8 resp. muži WHR < 0,9 

Nadváha: ženy WHR v rozmezí 0.80-0.84 resp. muži WHR v rozmezí 0.90-0.99

Obezita: ženy WHR > 0.85 resp. muži WHR > 1.00

Studie ukazují, že stres patří k základním faktorům, které ovlivňují náš celkový zdravotní stav. Dlouhodobý stres zvyšuje hladinu hormonu kortizol, který má mj. na starosti ukládání tuku a jeho výše koreluje právě s obvodem pasu.

Proto úsměv a palce nahoru, ať jdou centimetry z pasu dolů!