INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje zpracovává Mgr. Zuzana Beznosková sídlem Biskupcova 42 Praha 3, IČO: 08626308, neplátce DPH.
Účelem zpracování je primárně možnost zpětného kontaktování klienta v případě, že vyplnil formulář, dále pak personalizace a statistické sledování návštěvnosti. Sleduje se využívání webových stránek pomocí nástrojů Sklik a Google Analytics. Tyto služby umožňují vypracovat statistiku, jak a k čemu návštěvníci stránky využívají, nelze z nich zjistit údaje o konkrétních uživatelích. Jsou dodrženy všechny předpisy stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, aby si klient při pohybu na webových stránkách mohl být jist svou bezpečností. Zjištěné údaje se na webové stránce nezveřejňují. Shromážděné údaje mohou být na žádost klienta vymazány. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze ve stanoveném rozsahu a za výše zmíněným účelem. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Údaje nejsou předány třetím osobám.