en-Dornova metoda

09/02/2021

Dornova metoda je terapeuty hojně využívána pro jemnou a účinou korekci kloubů, ať už se jedná o například nápravu rotace obratlů nebo délky dolních končetin. Konkrétně na dolní končetině lze měřit různé délky - anatomickou, funkční a délku končetiny při asymetrii pánve.

Anatomickou délku měříme od tzv. velkého trochanteru (část kosti stehenní hmatatelná na vnější straně stehna nahoře) až k vnějšímu kotníku. Funkční délku měříme od spina iliaca anterior superior (přední výčnělek pánve hmatatelný na boku) k vnitřnímu kotníku. Při asymetrii pánve pak měříme délku od pupíku k rovněž k vnitřnímu kotníku.

Změřit délku dolních končetin na masérském lehátku lze však i bez měřící pásky. Kdo má zkušenost ví, že terapeut vezme klienta za paty, lehce pokýve oběma končetinami, aby je pak položil vedle sebe. Sám klient cítí, zda-li mu kotníky "cinknou" o sebe anebo se míjí.  

Když otevřete staré hodinky, uvidíte nádherný mechanismus složený z ozubených koleček. Zkuste jen jedno lehce posunout a hodinky se buď zastaví nebo začnou značně pokulhávat. Lidské tělo je dokonalý stroj, který funguje jako soustava ozubených kol a koleček. Dojde-li v jedné části k vychýlení jiná součástka tuto část kompenzuje nebo ji plně nahradí.

V případě nestejně dlouhých dolních končetin, se může jednat buď o skutečně nestejnou délku kostí anebo o malý posun v rámci velkého kloubu. Ať už je příčina jakákoli, bude to pánev, která rozdíl začne kompenzovat, a vychýlí se tak, abychom neměli pocit, že stojíme na nakloněné ploše. Na vychýlenou pánev bude logicky reagovat páteř. Bolesti svalů pak na sebe nenechají dlouho čekat.  

Dornova metoda šetrně pracuje právě s velkými klouby, kdy tlakem usazuje kloub zpátky tam, kde má být. Reakce klientů po aplikaci této metody pak bývá následující: "No, nevím, co je jinak, ale jde se mi jinak a je to super!". Z dlouhodobého hlediska může mít dorovnání délky obou končetin efekt například na bolest zad, a to obzvláště v oblasti bederní.